Newsletter

Da bi ste bili obavešteni o najnovijim aktivnostima Udruženja molimo Vas da se prijavite na našu mailing listu

UDRUŽENJE BLIZANACA I TROJKI SRBIJE

Udruženje blizanaca i trojki Srbije je neprofitno udruženje građana osnovano u Novom Sadu sa ciljem da okupi što veći broj roditelja, ali i samih blizanaca i trojki (i drugih multiplo rođenih) radi poboljšanja kvaliteta života, kako roditelja, dece, tako i trudnica koje nose multiple trudnoće.


Udruženje je nastalo kao formalno zaokruženje već postojeće zajednice okupljene na zatvorenoj grupi na Fejsbuku, koja broji više od 300 stalno aktivnih članova, a kao rezultat dugogodišnjeg sazrevanja naše zajednice i spoznaje mnogih problema i specifičnosti koje članovi ove zajednice mogu mnogo lakše da prebrode organizovani i uz međusobnu podršku, povezivanjem radi razmene iskustava i konkretne pomoći.


Osnovni aspekt delovanja udruženja prema svojim članovima je socijalno-finansijski i na prvom mestu ćemo se truditi da članovima naše zajednice obezbedimo bolje uslove kupovine svih neophodnih stvari za bebe i decu, jer taj aspekt često zahteva ogromne napore roditelja.
Sa druge strane, delovaćemo kao i do sada, kao vrlo važna podrška svim našim članovima u, na žalost, ne tako retkim trenucima kada im je podrška najpotrebnija, jer su deca rođena iz multiplih trudnoća često ranije rođena i u znatno većem riziku od mnogih bolesti i poteškoća.

 

Svoj glavni cilj Udruženje namerava da ostvari kroz sledeće zadatke i aktivnosti neprofitabilnog karaktera:


1. Međusobno povezivanje i upoznavanje roditelja dece i dece blizanaca radi razmene iskustava. Organizovanjem međusobnih upoznavanja, druženja, kongresa, sekcija ili izleta na kojima bi se roditelji i deca, ali i odrasli blizanci, upoznavali i razmenjivali iskustva.


2. Edukacija roditelja i dece blizanaca. Organizovanjem edukativnih radionica, predavanja seminara, okruglih stolova sa različitim temama vezanim za razvoj i specifičnosti odgajanja blizanaca sa specijalnim potrebama.


3. Saradnja sa drugim, sličnim udruženjima u zemlji i regionu. Putem redovnih kontakata, poseta uživo, ali i poseta internet sajtovima i forumima gde se nalaze članovi drugih udruženja, kroz međusobnu saradnju i pomoć.


4. Pružanje materijalne i druge podrške porodicama sa blizancima i trojkama, uopšte višeplodnim trudnoćama i porodom. Organizovanjem besplatnih savetovanja trudnica sa višeplodnom trudnoćom, organizovanje psihološke podrške roditeljima blizanaca i blizancima vezano za probleme u njihovom odnosu, obezbeđivanjem popusta za lekarske preglede, školarinu, kupovinu garderobe i opreme za bebe (i popustima na druge usluge) i organizovanjem razmena ili poklanjanja odeće i opreme za decu među članovima udruženja.


5. Pružanje bilo koje vrste pomoći deci s posebnim potrebama (blizancima ili članovima njihove porodice).


6. Organizovanje humanitarnih aktivnosti. Prikupljanjem sredstava za posebno ugrožene porodice sa blizancima putem organizovanja koncerata, dečijih priredbi.


7. Širenje znanja o blizancima, njihovom nastanku, specifičnostima, uzajamnom odnosu. Pokretanjem Internet sajta sa informacijama, štampanjem letaka, publikacija i otvaranjem vrata udruženja za sve zainteresovane za edukaciju o fenomenu višeplodne trudnoće i poroda.


8. Učestvovanjem u naučnim ispitivanjima.


9. Zalaganje za bolji položaj blizanaca u društvu. Putem pokretanja inicijativa i peticija za pitanja koja se tiču zakona i propisa koji regulišu trudničko bolovanje, porodiljsko bolovanje, radne odnose i prava na radu, lekarske zaštite, materijalne pomoći države i lokalnih institucija.

 

 

Share
Dijagnostika i lečenje sindroma blizanačke transfuzije